Zijn cameragestuurde robotsystemen geschikt voor mijn bedrijf?

Vandaag de dag staat elk industrieel bedrijf voor nieuwe uitdagingen. Bijzonder problematisch zijn internationale concurrenten, die steeds meer de binnenlandse markten penetreren. Vooral concurrenten uit lagelonenlanden bieden hun producten tegen prijzen die niet haalbaar zijn voor binnenlandse bedrijven. Hoe kun je nog steeds concurrerend blijven in deze situatie? Welke mogelijkheden bieden cameragestuurde robotsystemen?

Computers en robots ontwikkelen zich in hoog tempo en bieden nu kansen die jaren geleden nog onmogelijk leken. Inmiddels kunnen robots met camera’s en sensoren automatisch overschakelen naar verschillende taken en kunnen ze verschillende producten onderscheiden door middel van databasesynchronisatie.

Met deze cameragestuurde robots worden de beelden niet alleen genomen, maar ook in realtime geanalyseerd. Dit resulteert in veel praktische toepassingen binnen de industrie en technologie sector.

Door middel van bin-picking kunnen deze robots ongesorteerde producten in hun omgeving sorteren en tegelijkertijd kwaliteitscontroles uitvoeren. Producten met een defecte vorm of verschillen in maatnauwkeurigheid worden automatisch door de robot uit de stapel gesorteerd. Het door een cameragestuurde robotsysteem kan ook de producten tellen en een pallet of bak vullen met de gewenste leveringshoeveelheid. Daarnaast kunnen bar- en QR-codes met aanvullende informatie worden uitgelezen door de robot.

De mogelijkheden van machine vision zijn zeer divers en dankzij continue ontwikkelingen kunnen steeds meer toepassingen worden gerealiseerd. Het implementeren van een dergelijk systeem is een grote beslissing en moet zorgvuldig worden doordacht.

De huidige situatie moet worden vergeleken met de gewenste situatie. Welke doelen of resultaten moeten worden bereikt? Welke effecten heeft automatisering op het productieproces en de medewerkers? Welke waarde heeft deze investering voor de productie en dus ook voor de klant?

De volgende vragen kunnen gesteld worden wanneer gekozen wordt voor Vision Guided Robotics.

De volgende vragen zijn van belang wanneer u kiest voor cameragestuurde robots:

 • Kan deze nieuwe technologie worden geïntegreerd in de bestaande productie?

  Alle technologische en organisatorische bedrijfsprocessen die beïnvloed kunnen worden door de automatisering, moeten worden onderzocht. De vraag naar de mogelijke locatie, de uit te voeren werkzaamheden en de invloed op eerdere of latere productiestappen moet worden overwogen, evenals het wettelijke kader.

 • Kan de productie worden versneld of vereenvoudigd?

  Procedures die fysiek veeleisend, tijdrovend, repeterend of risico op letsel geven, moeten eerst worden onderzocht om te zien of ze kunnen worden geautomatiseerd. Medewerkers die fysiek zwaaer werk leveren of die repeterende activiteiten moeten uitvoeren, maken statistisch meer fouten. Automatisering doormiddel van vision guided robotics biedt ondersteuning, lastenverlichting en beperkt gezondheidsrisico’s.

 • Leidt automatisering tot een snellere output van producten?

  Als er meer producten tegelijkertijd kunnen worden geproduceerd, als gevolg van automatisering, moet worden onderzocht of de extra hoeveelheid ook kan worden verkocht. Dit vraagt om een bredere marktverkenning.

 • Zal de kwaliteit toenemen, waardoor het aantal fouten afneemt?

  Verbeterde kwaliteit leidt tot minder fouten. Dit verhoogt het aantal tevreden klanten, die op hun beurt de verbeterde producten aanbevelen. Hier moet echter worden gecontroleerd of de installatie kan worden uitgebreid, mocht de vraag in de toekomst toenemen.

 • Kan de investering worden gefinancierd?

  Om deze vraag te beantwoorden, moet de geplande investering grondig worden berekend. De hoogte van de investering kan worden verminderd als bestaande technologie en software kunnen worden geïntegreerd in het nieuwe systeem. Als deze delen echter oud of niet integreerbaar zijn, zal de investering hoger zijn.

 • Biedt automatisering financiële voordelen?

  Deze vraag moet duidelijk maken hoeveel invloed automatisering heeft op de kosten. Investeringen doormiddel van leningen brengen rente en aflossing met zich mee waaraan gedacht moet worden. Dit is de enige manier om op betrouwbare wijze te bepalen hoe lang het duurt voordat productautomatisering zichzelf terugbetaalt.

Dit zijn de belangrijkste vragen die moeten worden beantwoord voordat u de investeringsbeslissing neemt. Daarnaast is ieder bedrijf uniek en dat brengt per bedrijf andere situaties en vragen met zich mee. Deze verschijdenheid aan projecten maakt dat de engineers van Teqram over brede kennis en ervaring beschikken. Wij helpen u graag bij de planning en uitvoering van uw project.

Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak!

Contact